SCHOOLSOFT

Schoolsoft är vår digitala plattform som Hälsingegymnasiet använder för närvaro, kommunikation, dokumentation, planering, uppföljning, betygsättning och studieplaner. Här syns allt för dig som elev, vårdnadshavare, lärare och mentor.

https://sms.schoolsoft.se/halsingegymnasiet/jsp/Login.jsp 

Även ledighetsansökan görs via Schoolsoft.

Vill du veta mer?