SKOLLEDNING

Roger Wallgren
Rektor
roger.wallgren@halsingegymnasiet.se
070-584 73 74

Lilian Wallgren
lilian.wallgren@halsingegymnasiet.se
070-111 04 88