AFFÄRSUTVECKLING OCH TURISM

Vill du driva affärsutveckling, resa världen runt och arbeta på spännande platser eller vill du driva ditt eget turismföretag? Affärsutveckling och turism är utbildningen för dig som vill ha alla vägar öppna ut i världen, gillar att resa och ser dig själv arbeta eller driva företag såväl här hemma som ute i världen. Vill du skaffa dig djupa kunskaper och färdigheter inom turismbranschen eller en ekonomisk utbildning med behörighet för universitetsstudier i ekonomi eller juridik? Valet är ditt!

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom hotell- och turismbranschen med möjlighet till en lång utlandspraktik på 12 veckor i årskurs 3 för den som vill. Du får inblick i och praktisk erfarenhet av hur branschen fungerar, dessutom goda möjligheter till arbete parallellt med studierna samt en biljett ut i världen som anställningsbar i princip varsomhelst på vårt jordklot. Utöver turismkurserna läser du också entreprenörskap och företagande.

Spetskompetensspåret

Väljer du spetskompetensspåret läser du mer Turismkurser, Marknadsföring och försäljning, Reseproduktion och försäljning. Du får också mer praktik för att därigenom få en ännu mer gedigen turismutbildning och bli än mer anställningsbar i branschen.

Högskolespåret

Väljer du högskolespåret läser du mer ekonomi i form av Entreprenörskap, Marknadsföring, Företagsekonomi och Affärskommunikation. Dessutom läser du förutom grundläggande behörighet också Matematik 2-3.

Efter gymnasiet

Du kan arbeta inom turismbranschen antingen här hemma eller utomlands. Du har goda erfarenheter av vad det innebär att driva eget företag, så har du en idé eller dröm du vill förverkliga har du kompetensmässigt alla möjligheter till det. Väljer du högskolespåret har du samma behörighet till högskola och universitet som elever som läst ekonomiprogrammet. Du kan därför plugga till ekonom, civilekonom, jurist, fastighetsmäklare eller i princip vilken ekonomisk eller samhällsvetenskaplig utbildning du vill.

Programblad