KONTAKT

Tel
0278-150 00

Skolledningen
skolledningen@halsingegymnasiet.se

SYV
mia.olsson@halsingegymnasiet.se
073-567 45 29

Sjukanmälan
0278-151 51