KONTAKT

Tel
0278-150 00

Sjukanmälan
0278-151 51

Skolledningen
skolledningen@halsingegymnasiet.se

SYV – Mia Dismats
mia.dismats@halsingegymnasiet.se
073-567 45 29

Kurator – Karina Prozenko
karina@halsingegymnasiet.se
0278-151 52

Övriga ärenden
info@halsingegymnasiet.se