NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Vill du läsa gymnasieskolans bredaste utbildning och få högsta möjliga behörighet till vidare studier på högskola och universitet? Är du intresserad av ämnen som biologi och kemi? Vill du förstå världen på ett helt nytt sätt med hjälp av fysik och matematik? Har du tänkt dig en framtid inom de naturvetenskapliga yrkena? Då är Naturvetenskapsprogrammet det bästa valet för dig.

På naturvetenskapsprogrammet hos oss på Hälsingegymnasiet genomför vi bland annat programdagar inom medicin och kriminalteknik vilket innebär att du under utbildningen bl.a. får lära dig olika naturvetenskapliga metoder för att diagnostisera sjukdomar och för att binda misstänkta personer till olika brott. I skolans välutrustade laborationssal får du t.ex. genomföra en riktig DNA-analys. Du får även göra flera spännande studiebesök och träffa experter inom dessa profilområden.

Förutom fördjupningar inom medicin och kriminalteknik så får du en bred naturvetenskaplig och matematisk utbildning. Du läser t.ex. flera olika kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Laborationer, exkursioner och andra praktiska moment är viktiga inslag i utbildningen.

Drömmer du om att bli läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, apotekare, veterinär, kriminaltekniker, biolog, fysiker, matematiker, kemist eller kanske något helt annat? Naturvetenskapsprogrammet på Hälsingegymnasiet kommer ge dig förutsättningar för att nå dina mål.

Vill du veta mer om naturvetenskapsprogrammet?

Kontakta Niklas för frågor om naturvetenskapsprogrammet och vad man gör där, niklas.dahren@halsingegymnasiet.se eller vår studie- och yrkesvägledare
Mia, syv@halsingegymnasiet.se. Hon svarar på frågor om poäng, kurser (ex.språk), meritpoäng m.m.