NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Vill du läsa gymnasieskolans bredaste utbildning och få högsta möjliga behörighet till vidare studier på högskola och universitet? Är du intresserad av ämnen som biologi och kemi? Vill du förstå världen på ett helt nytt sätt med hjälp av fysik och matematik? Har du tänkt dig en framtid inom de medicinska eller naturvetenskapliga yrkena? Då är Naturvetenskapsprogrammet det bästa valet för dig!

Naturvetenskapsprogrammet på Hälsingegymnasiet är profilerat mot medicin och bioteknik vilket bl.a. innefattar en fördjupningskurs i bioteknik samt flera schemabrytande programdagar inom dessa profilområden. Under programdagarna ägnar vi oss åt mer omfattande laborationer samt gör olika typer av studiebesök. Vi brukar även bjuda in olika gästföreläsare.

Bioteknik är en blandning av biologi och teknik och fördjupningskursen i bioteknik behandlar områden som t.ex. genteknik, mikrobiologi och olika typer av DNA-analyser.

Exempel på laborationer som du får genomföra under programdagarna eller i bioteknikkursen är; odlingsförsök med bakterier, korsningsförsök med bananflugor, olika kriminaltekniska metoder, olika medicinska och fysiologiska undersökningar  samt olika typer av DNA-analyser.

Drömmer du om att bli läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, apotekare, veterinär, biomedicinare, biomedicinsk analytiker, civilingenjör i bioteknik, kriminaltekniker, forensiker, biolog, fysiker, matematiker, kemist eller kanske något helt annat?

Naturvetenskapsprogrammet på Hälsingegymnasiet kommer ge dig förutsättningar för att nå dina mål!

Vill du veta mer om naturvetenskapsprogrammet?

Kontakta Niklas för frågor om naturvetenskapsprogrammet och vad man gör där, niklas.dahren@halsingegymnasiet.se eller vår studie- och yrkesvägledare
Mia, syv@halsingegymnasiet.se. Hon svarar på frågor om poäng, kurser (ex.språk), meritpoäng m.m.