SJUKANMÄLAN

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev varje dag av sjukfrånvaro. Vi svarar i telefonen 8:00-9:30, övrig tid telefonsvarare.

0278-151 51